Referència: 21FUBPASAJTCE894

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Ajudant al Centre Tecnològic BETA

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 25-01-2021
Final Convocatòria: 15-02-2021

Àrea o Servei principal: CapDescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 40 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un ajudant que donarà suport als investigadors del centre en la caracterització de mostres, mostrejos a camp, operació de reactors i altres tasques genèriques d’un laboratori químic.

Funcions i tasques:
El candidat seleccionat serà contractat en el marc del projecte DECOST, finançat en la convocatòria ENI-CBC-MED.

Concretament, la persona que s’incorpori treballarà en l’operació i seguiment del rendiment de compostadors comunitaris que s'han instal·lat en el marc del projecte. A banda d'aquesta tasca principal, donarà suport també a altres tasques experimentals i de laboratori.


Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Coneixement de tècniques d'anàlisi química clàssiques (gravimetries i volumetries)

Haver treballat en un laboratori químic, preferiblement en l’àmbit del medi ambient i de la recerca


És necessari tenir carnet de conduir


- Titulació Universitària en: Llicenciatura Química, Enginyeria Química o similar
- Bon nivell d'anglès oral i escrit
- Coneixement del procés de compostatge
- Es valorarà que el candidat hagi treballat amb altres grups de recerca (centres tecnològics o universitats).
- Es valorarà que el candidat tingui coneixements de Química Analítica Instrumental, principalment: Cromatografia iònica, Cromatografia de gasos, Absorció Atòmica, Tècniques Instrumentals de Combustió.Assoliment:

Planificació i organització

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Empatia

Pensament:

Aprenentatge i utilització dels coneixements


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Ajudant
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 17.040,30€

Contracte d'Ajudant a jornada completa durant 18 mesos.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar