Referència: 19FESSPDIFMHI85
Títol: PDI Associat en l'àmbit de l'Anatomia Humana


Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2019

Inici Convocatòria: 30-07-2019
Final Convocatòria: 25-08-2019

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de MedicinaDescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar 3 PDI Associat en l'àmbit de l'Anatomia Humana

Funcions i tasques:
Cada candidat/a haurà d’impartir 3 crèdits de docència d'Anatomia a les assignatures d'Estructura i Funció del Cos Humà de primer curs. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari d'aquestes tres assignatures de primer: Estructura i Funció del Cos Humà I, II o III definida aquí


Títulació en l'àmbit
Graduat en Medicina o en Ciències de la Salut

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Estar en actiu com a professional en l'àmbit en el moment de la contractació.

Experiència professional en l' àmbitExperiència en docència en els continguts propis en el Grau en Medicina.
Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Doctorat en l'àmbit de Ciències de la Salut o en l'àmbit de la Biomedicina.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida

Tres places de professor associat de 3 ECTS cadascuna.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionarAvís: El web està en fase de proves. Durant aquest temps ajustarem disseny, continguts i funcionalitats. Si durant aquest període observeu anomalies en el moment d’aplicar per alguna de les places, ens podeu fer arribar els vostres comentaris detallant la incidència a través de politiques.talent@uvic.cat