Referència: 20FUBPDIFCTASSHI631

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da expert/a en AR/VR aplicat a l'Automoció

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 02-11-2020
Final Convocatòria: 23-11-2020

Facultat: Facultat de Ciències i Tecnologia
Departament: Departament d'Enginyeries
Grau: Enginyeria de l'Automoció


Hores PDI: Docència: 150, Total: 150 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

La Facultat de Ciències i Tecnologia inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da expert/a en AR/VR aplicat a l'Automoció

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 3 crèdits de docència a l’assignatura Virtual Reality, Holography and Videomapping. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Titulació universitària en l'àmbit
Grau o Llicenciatura en Multimèdia, Enginyeria Informàtica o titulacions afins

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Assignatura impartida en llengua anglesa. Es requereix acreditació nivell C1 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.

Experiència professional en l'àmbit

Estar en actiu com professional en l'àmbit en el moment de la contractacióExperiència docent universitària en l'àmbit.
Coneixements del sector de l'Automoció.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Associat/ada
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a 150 hores
Horari Dijous de les 13h a les 15h
Semestres 2n semestre
Salari brut anual: 3.056,75€Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar