Referència: 20FUBPASOTRITSTCI625

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Tècnic/a Superior pel projecte PECT Osona Transformació Social.Operació Gestió de la innovació i l’emprenedoria en entitats del coneixement, codi projecte 001-P-000382.Cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 19-11-2020
Final Convocatòria: 10-12-2020

Àrea o Servei principal: Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització. L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport als programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les accions de divulgació científica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
La Unitat de Valorització i Transferència de coneixement és una de les 5 unitats que té l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) de la UVic-UCC i la seves funcions principals són aquestes tres:
1. Incentivar i regular la transferència de coneixement en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement a través de l’elaboració de normatives internes.
2. Promoure la transferència de coneixement i l’emprenedoria entre el col·lectiu investigador per garantir que els resultats de la recerca arriben a la societat i als sectors econòmics
3. Gestionar des de les vessants tècniques i econòmica i administrativa els projectes de transferència de coneixement i d’emprenedoria

El candidat/a s’incorporarà a aquesta Unitat i juntament amb un altre tècnic tindrà com a funcions principals la promoció i la gestió dels projectes de transferència de coneixement i d’emprenedoria, així com la participació en l’elaboració de les normatives.
Per dur a terme les seves funcions, el candidat/a col·laborarà directament amb la Unitat d’Emprenedoria així com amb altres serveis centrals de la Universitat, com són l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal (AGEP) i els Serveis Jurídics.
El present contracte està cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La persona contractada desenvoluparà la seva activitat en el marc del projecte PECT Osona Transformació Social, operació Gestió de la innovació i l’emprenedoria en entitats del coneixement, codi projecte 001-P-000382.

Funcions i tasques:
Tasques a realitzar en el lloc de treball:
- Anàlisi i control de les diferents vies de transferència de coneixement: contractació amb empreses, projectes col·laboratius, projectes europeus, protecció i llicències de tecnologies i creació d'empreses, entre altres.
- Identificació dels partners clau que poden ser facilitadors i emprenedors/es de noves empreses de base tecnològica i facilitar als emprenedors/es contactes amb agents d’inversió i finançament dels seus projectes.
- Posar en contacte els emprenedors amb grups de recerca, investigadors i centres tecnològics de la UVic-UCC i d’altres universitats del territori català, en funció de la tipologia del projecte.
- Seguiment i suport a les empreses de nova creació.
- Gestió dels convenis i contractes de transferència de coneixement (redacció del conveni o contracte, formulació dels pressupostos, gestió econòmica-financera i tancament comptable).
- Generació i gestió de projectes col·laboratius universitat-empresa (participar en la dimensió pràctica de la conceptualització, aplicació, execució, comunicació i justificació).
- Avaluació de propostes de projectes i millora de la seva qualitat.
- Prospecció de les necessitats tecnològiques de l'entorn.
- Identificació i gestió de convocatòries de finançament, públiques o privades, d'àmbit nacional o internacional.
- Gestió de la propietat intel·lectual i industrial dels resultats dels projectes de recerca, tesis doctorals i convenis o contractes de transferència de coneixement.
- Participació en l’elaboració i la implantació de polítiques de transferència de coneixement i de promoció de l’emprenedoria.


Títol cicle formatiu Nivell
Cicle formatiu de grau superior de l'àmbit de les ciències socials (dret o economia), biociències ,enginyeries, o afins

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

- Experiència mínima d’un any en processos de comercialització de tecnologia i en creació d’empreses i/o de llicències de dret de propietat industrial i intel·lectual.

Experiència mínima d'un any en gestió de contractes

Formació complementària en alguna d'aquestes àrees: elaboració de contractes, planificació de projectes d'emprenedoria, valorització de tecnologies o gestió de propietat intel·lectual i industrial

Ser coneixedor del Sistema de Recerca i de Transferència de Coneixement i Tecnologia (autonòmic, estatal i internacional)

- Domini de Microsoft Office a nivell d'usuari. Domini d'eines informàtiques de gestió de l'activitat investigadora- Titulació Universitària de l’àmbit de les ciències socials (dret o economia), biociències o enginyeries
- Experiència professional en:
o gestió d'activitats de R+D+I
o gestió de fons FEDER, FSE, FEADER, etc.
o en l'àmbit empresarial
o en l'àmbit universitari
- Coneixements del programa SAP (Mòdul de Finances)
- Competències en:
o Capacitats per gestionar de forma eficient la interacció universitat-empresa/entitat, connectant el talent intern amb l'extern
o Capacitat per conceptualitzar projectes entre universitat i territori
o Capacitat per gestionar aplicacions i justificacions de projectes complexes
o Capacitat per gestionar equipsAssoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Flexibilitat i gestió del canvi

Influència:

Negociació

Networking

Orientació a l'usuari

Pensament:

Aprenentatge i utilització dels coneixements

Orientació estratègica


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 27.417,60€

Contracte indefinit


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar