Referència: 20FESSPDIFMHI251

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit d'Exploració i Pràctica Clínica

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 17-06-2020
Final Convocatòria: 08-07-2020

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Pràctiques: 125, Docència: 50, Total: 175 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit d'Exploració i Pràctica Clínica

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 4,4 crèdits de docència a l’assignatura Exploració II i Pràctica Clínica. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Títulació en l'àmbit
Llicenciat o Graduat en Medicina

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria o Medicina Intensiva.

Experiència mèdica en l'àmbit

Estar en actiu professionalment en el moment de la contractació.Experiència en docència en els continguts propis en el Grau en Medicina.
Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Doctorat en l'àmbit de Ciències de la Salut o en l'àmbit de la Biomedicina.
Nivell B2 d'anglès.
Nivell C1 o B2 d'altres llengües diferents a l'anglesa.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida

S'ofereixen 4 places de professor associat.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar